Lagunair

Lagunaire afzettingen worden gevormd in ondiepe lagunes dicht bij de kust. Vaak worden lagunes van de open zee afgeschermd door barrières zoals eilanden of een strandwal. Het afzettingsmilieu is meestal brak tot zoet.

Kies een eenheid uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.