SubsurfaceViewer

Met kaartbeelden, (synthetische) boringen, profielen en een volledige 3D weergave van de ondergrondmodellen geeft de SubsurfaceViewer inzicht in de voorspelde geometrie en eigenschappen van de Nederlandse ondergrond.

Beschrijving

De SubsurfaceViewer is stand-alone software waarmee de ondergrondmodellen DGM, REGIS II, GeoTOP en DGMdiep in de eigen computeromgeving kunnen worden gevisualiseerd en bekeken. Deze applicatie is voor TNO ontwikkeld door de Duitse firma INSIGHT Geologische Software Systeme GmbH (www.subsurfaceviewer.com). TNO stelt deze software gratis beschikbaar. Indien via DINOloket SubsurfaceViewer bestanden worden aangevraagd, kan het installatieprogramma van deze sofware met de bijbehorende handleiding worden meegeleverd. Voor het goed functioneren van de SubsurfaceViewer dient de grafische kaart van uw laptop of pc tenminste de Open Graphics Library (Open GL. 1.2) te ondersteunen.

Afbeelding van 3D view van GeoTOP in SubsurfaceViewer waarin met de doorsnedetool een schuine aansnede is gemaakt.
3D view van GeoTOP in SubsurfaceViewer waarin met de doorsnedetool een schuine aansnede is gemaakt.

Functionaliteiten

De huidige versie van de SubsurfaceViewer bevat een geavanceerde tool waarmee interactief doorsneden door de 3D weergave van de modellen gemaakt kunnen worden.  Je kunt bijvoorbeeld een doorsnedelijn door het model heen bewegen (‘slicen’) in iedere gewenste oriëntatie. Of een doorsnede maken en het voorste gedeelte van het model laten wegvallen, zodat je het profielvlak en het 3D model daarachter ziet. Deze interactieve weergave geeft een goed inzicht in de 3D opbouw van de ondergrond. 

Op de kaart kan een (eventueel geknikte) profiellijn worden getrokken waarna het profiel in het profielvenster wordt weergegeven. Die profiellijn kan bijvoorbeeld het tracé van een weg, dijk of pijpleiding volgen. De verticale schaal kan naar believen worden aangepast.

Via de geavanceerde modus is het mogelijk eigen data toe te voegen en in samenhang met de modeldata bekijken, waarbij verschillende analyse tools beschikbaar zijn. Het geheel van eigen data en modeldata kan als een nieuw SubsurfaceViewer-project op het eigen computersysteem worden opgeslagen en bewaard. Verdere informatie over de werking en overige functionaliteiten van de software kan gevonden worden in de Handleiding SubsurfaceViewer 3D (TNO, 2022) die met de software meegeleverd wordt.

Datasets – zowel kaartbladen als landelijk

SubsurfaceViewer bestanden kunnen worden uitgeleverd in vooraf gedefinieerde kaartbladen van 20 x 25 km, overeenkomstig de kaartbladindeling van Top50raster van Kadaster.nl. Voor DGM, REGIS II en DGMdiep (onshore) zijn daarnaast ook landelijke SubsurfaceViewer bestanden beschikbaar.

De uitgeleverde zips bevatten .svp bestanden die in de SubsurfaceViewer gebruikt kunnen worden. Voor REGIS II geldt dat de SubsurfaceViewer-bestanden gecombineerd zijn met de bestanden van DGM. In de Viewer kan gewisseld worden tussen het ene en het andere model. De zips van GeoTOP bevatten tevens het voxelmodel van GeoTOP in ASCII-formaat.

Opvragen

De SubsurfaceViewer en bestanden voor gebruik in de SubsurfaceViewer kunnen gekozen worden nadat gekozen is voor het downloaden van DGM, REGIS II, GeoTOP of DGMdiep in de model-applicatie van DINOloket.