ArcGIS bestanden

Doel en gebruik

Voor het gebruik in ArcGIS zijn per model verschillende sets met rasters en/of shapefiles beschikbaar.
Bij het onderdeel "Bekijken en aanvragen" worden de beschikbare ArcGIS bestanden per model nader toegelicht:

  • voor DGM zijn voor elk van de geologische eenheden één shapefile en diverse rasters beschikbaar. 
  • voor REGIS II zijn voor elk van de hydrogeologische eenheden ten minste één shapefile en diverse rasters beschikbaar. 
  • voor GeoTOP zijn voor elk van de geologische eenheden vijf rasters beschikbaar en kunnen daarnaast horizontale doorsneden door het voxelmodel worden aangevraagd. 


Opvragen

Bestanden voor ArcGIS kunnen op de kaart in Stap 2 aangevraagd worden.