ArcGIS bestanden

Doel en gebruik

Voor het gebruik in ArcGIS zijn per model verschillende sets met rasters en/of shapefiles beschikbaar.
Bij het onderdeel "Bekijken en aanvragen" worden de beschikbare ArcGIS bestanden per model nader toegelicht:

  • voor DGM zijn voor elk van de geologische eenheden één shapefile en diverse rasters beschikbaar. 
  • voor REGIS II zijn voor elk van de hydrogeologische eenheden ten minste één shapefile en diverse rasters beschikbaar. 
  • voor GeoTOP zijn voor elk van de geologische eenheden vijf rasters beschikbaar en kunnen daarnaast horizontale doorsneden door het voxelmodel worden aangevraagd.