Laagpakket van Weerdinge

Code
NUAPWE
Status
Formeel (Bosch 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot lichtbruin zeer grof tot uiterst grof zand (300-2000 µm), grindig (inclusief stenen) met Fennoscandische graniet en porfier. Licht glauconiethoudend.

Afzettingsmilieu

Fluvioglaciaal (Lee et al. 2012) (Fennoscandië).

Definitie ondergrens

Ligt op fijnkorrelig fluviatiel zand (Formatie van Appelscha).

Definitie bovengrens

Plaatselijk, scherp contact met fluviatiele klei en fijn zand (Formatie van Urk). Elders, meer geleidelijke overgang naar grover fluviatile zand (Formatie van Urk) of bedekt door subglaciaal of proglaciaal zand (Formatie van Peelo).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Noordzee: ?; VK: niet aanwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: niet aanwezig.
Ouderdom
Midden Pleistoceen (Cromerien C).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weerdinge in Noordoost-Nederland.
Vorige benaming(en)
Mengzone van de Formatie van Urk (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bosch, J.H.A. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Lee, J.R., Busschers, F.S., Sejrup, H.P. 2012. Pre-Weichselian Quaternary glaciations of the British Isles, The Netherlands, Norway and adjacent marine areas south of 68 N: implications for long-term ice sheet development in northern Europe. Quaternary Science Reviews, 44, 213-228.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Weerdinge. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-weerdinge.