Zechstein randklastica

Code
ZEFC
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Kleisteen en zandsteen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Richting de bekkenrand gaan de evaporiet laagpakketten in toenemende mate over in kleisteen en zandsteen laagpakketten. Boorgatmetingen geven over het algemeen genoeg informatie om de verschillende afzettingscycli te herkennen in de bekkenranden. Voor de zeldzame gevallen waarin het niet mogelijk is om de formaties te herkennen (bijv. in de klastische afzettingen van de buitenste bekkenrand), kan de informele naam Zechstein randklastica gebruikt worden.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein randklastica. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-randklastica.