Laagpakket van Kemperkoul

Code
DCCUK
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van licht- tot donkergrijze kleistenen met herhaaldelijke steenkool inschakelingen en intervallen van grijze en vale, (sub-)hoekige, matig tot slecht gesorteerde, zeer fijn- tot grofkorrelige, 5 tot 15 m dikke geulzandstenen en dunne zandsteenlagen. Zowel 'fining upward' als 'coarsening upward' trends komen vaak voor. De donkere kleistenen kunnen zoet- of brakwater fossielassemblages bevatten.

Afzettingsmilieu

Afwisseling van lacustriene, moeras en overstromingsvlakte afzettingen. Zandstenen afgezet als fluviatiele geulopvullingen met lage en hoge kronkelfactor (sinuositeit), geassocieerde komafzettingen en lacustriene delta’s.

Definitie ondergrens

Grens met de Formatie van Maurits ligt aan de basis van de onderste, enkele meters dikke, massieve zandsteenlaag. Het interval van de Formatie van Maurits liggend onder dit laagpakket kan informeel het hoofd-Maurits laagpakket (DCCUM) genoemd worden.

Definitie bovengrens

In het typeboorgat discordant bedekt door de Krijtkalk Groep, maar het kan concordant bedekt worden door de massieve zandstenen van de Formatie van Neeroeteren.

Dikte indicatie
Tot 446 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
laatst Bashkirien - Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
B60C2126 (Kemperkoul-01)
498 - 935 m (437 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Kemperkoul, Limburg.
Vorige benaming(en)
Het laagpakket correleert met het bovenste deel van de 'Productive Measures' (DCCP) en het onderste deel van de 'Tubbergen Sandstone Formation' (DCCT) van NAM & RGD (1980).
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Kemperkoul. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-kemperkoul.