Onder-Holland Mergel Laagpakket

Code
KNGLL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grijze en roodbruine mergels of kalkhoudende, gespleten kleisteen, met veel inschakelingen van bitumeuze kleisteenlagen. In het West-Nederlands Bekken is het laagpakket ontwikkeld als fossielrijke, glauconiethoudende en intens gebioturbeerde, grijsgroene, siltige tot zeer siltige of zandige mergels en kleistenen. Afwisseling van zandige/siltige kleistenen en kleiige zandstenen langs de bekkenrand in Zuidwest-Nederland.

Afzettingsmilieu

Matig tot vrij diep marien milieu (midden tot buiten neritisch), waarin fijne deeltjes en carbonaten bezonken. Bitumineuze afzettingen duiden op perioden met stagnerende bekkenbodem circulatie. Enkele, dunne zandlagen werden tijdens stormen afgezet.

Definitie ondergrens

Licht discordant met de Vlieland Kleisteen Formatie of het Laagpakket van De Lier. In door halokinese (zoutbewegingen) verstoorde gebieden en zeer proximale onlap milieus, kan dit laagpakket discordant op Altena Groep of oudere afzettingen rusten.

Definitie bovengrens

Concordant of discordant bedekt door de Midden-Holland Kleisteen, Holland Groenzand of Spijkenisse Groenzand laagpakketten. Op boorgatmeting logs kunnen deze eenvoudig herkend worden.

Dikte indicatie
100 - 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Carrack en Valhall formaties; DUI: Hedbergellen Mergel, Fischschiefer en Blätterton opeenvolging; BEL: -.
Ouderdom
Aptien - vroeg Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2384 - 2403 m (19 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1408 - 1580 m (172 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1824 - 1960 m (136 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Holland Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-holland-mergel-laagpakket.