Boven-Holland Mergel Laagpakket

Code
KNGLU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Lichtgrijze en roodbruine mergels. Wordt naar de top toe kalkrijker.

Afzettingsmilieu

Midden- tot buiten-neritisch milieu waar fijne deeltjes en carbonaten bezonken. Sporadisch werden tijdens stormen dunne zandlagen afgezet.

Definitie ondergrens

Scherpe afname in gamma-ray log waarden en een toename in weerstand en sonische snelheid. Waar halokinese (zouttektoniek) heeft plaatsgevonden, kan dit laagpakket discordant op de Altena Groep of oudere sedimenten rusten. De ondergrens lijkt concordant.

Definitie bovengrens

Basis van de krijtkalkachtige kalkstenen van de Krijtkalk Groep (of de equivalente basale groenzanden in het West-Nederlands Bekken). Op boorgatmetingen is de grens zichtbaar als een duidelijke afname in gamma-ray waarden en een toename in weerstand en sonische snelheid waarden. In distale bekkenomgevingen kan deze grens vrij arbitrair worden. De bovengrens lijkt concordant.

Dikte indicatie
Over het algemeen niet dikker dan 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Rødby Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: Hainaut Group.
Ouderdom
Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2295 - 2371 m (76 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1127 - 1279 m (152 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Holland Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-holland-mergel-laagpakket.