Rijnland Groep

Code
KN
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Groep van kleiige (en enkele mergelige) formaties. Kan aan de basis zandsteen lagen bevatten. Grenzend aan de bekkenrand kunnen hoger in de opeenvolging gelijksoortige grove klastische inschakelingen aangetroffen worden.

Afzettingsmilieu

Kust, ondiep tot vrij diep, open marien (litoraal tot buiten neritisch) afzettingsmilieu. Fijne deeltjes en carbonaten bezonken uit suspensie, de zanden werden aangevoerd door golven, storm-, getijde-, en kuststromen. Deze werden verder geconcentreerd door 'winnowing' in kuststrandwallen en offshore zandbanken.

Definitie ondergrens

Bedekt in bekkens van Jura ouderdom de Schieland, Scruff of Nedersaksen groepen.

Definitie bovengrens

Wordt op hogen en terrassen van Jura ouderdom vaak bedekt door de Krijtkalk Groep. Langs de zuidelijke rand van het West-Nederlands Bekken wordt de top gekenmerkt door groenzanden die de basale lagen van de Krijtkalk Groep (Texel Groenzand Laagpakket) vormen. De top van de groep kan ook groenzanden bevatten (Spijkenisse Groenzand Laagpakket). Waar een geïnverteerde opeenvolging wordt aangetroffen, ligt de Rijnland Groep onder de Noordzee Supergroep.

Dikte indicatie
500 - 1000 m (tot 2000 m in blok Q7).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: Hainaut Group.
Ouderdom
Grens Hauterivien - Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1522 - 2246 m (724 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het hoogheemraadschap Rijnland, Zuid-Holland (NAM & RGD 1980).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rijnland Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rijnland-groep.