Akkrum Zandsteen laagpakket

Code
ROSLA
Status
Informeel (RGD 1993).
Lithologische beschrijving

Lichtgrijze, zandsteen. De matig afgeronde korrels van de zandsteen variëren in korrelgrootte van grof tot fijn.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel en eolisch (?).

Definitie ondergrens

Het contact met het onderliggende Laagpakket van Ten Boer is zeer scherp.

Definitie bovengrens

Scherp contact met de Zechstein Groep.

Dikte indicatie
7 m (in boring VLR-01)
Geografische verbreiding
Komt plaatselijk voor in Midden-Friesland en Noordoost-Drenthe als een tong van grijze zandsteen van de Formatie van Slochteren; bevindt zich als een wig tussen de Formatie van Ten Boer en de basis van de Zechstein Groep.
Regionale correlatie
VK: niet aanwezig; DUI: niet aanwezig; BEL: niet aanwezig.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Akkrum.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
RGD 1993. Geologische Atlas van de Diepe 0ndergrond van Nederland, Toelichting bij kaartblad V: Sneek-Zwolle, RGD, Haarlem, 126 pp. https://www.nlog.nl/sites/default/files/toelichting_kbv.pdf
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Akkrum Zandsteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/akkrum-zandsteen-laagpakket.