Laagpakket van Ameland

Code
ROCLA
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980) and (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Roodbruin, zandig klei- en siltsteen interval met een aantal ingeschakelde zand-/siltsnoeren en lagen. In sommige kleisteen intervallen kunnen anhydrietknollen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Playa-meer tot kleiige getijdeplaat.

Definitie ondergrens

Getrokken (gaande van top naar basis) aan de top van de eerste echte zandlaag van het Onder-Slochteren Laagpakket.

Definitie bovengrens

Getrokken (gaande van top naar basis) aan de basis van de laatste echte zandlaag van het Boven-Slochteren Laagpakket.

Dikte indicatie
Zeer variabele dikte. Heeft een trend van afnemende dikte van noord naar zuid alwaar het uitwigt. Doorgaans minder dan 150 m, maar tot 268 m in L08-H-02-S1.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Silverpit Formation; DUI: Elbe Sub-Group; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3581,5 - 3628 m (46,5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3041 - 3058 m (17 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Ameland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1976. Outline of the Rotliegend (Lower Permian) in The Netherlands. In: Falke, H. (ed.), The continental Permian in Central, West, and South Europe, 23-37.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ameland. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ameland.