Laagpakket van Uitdam

Code
NUDRUI
Status
Formeel (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot bruin zeer fijn tot uiterst grof zand (63-2000 µm), lokaal grindhoudend. Donkergrijze tot donkerbruine gelamineerde klei (vrij stevig, siltig, kalkhoudend), plaatselijk glauconiet, schelpresten, laagjes siltig fijn tot grof zand, en dropstones. Aan bekkenranden lokaal dek van grof zand.

Afzettingsmilieu

Glaciolacustrien, met afzetting van sediment uit suspensie in tongbekkens deels geflankeerd door stuwwallen (bron van grof zand afgezet door massatransport bij slumping van steile oevers; De Gans et al. 1987, 2000).

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact met voornamelijk grindhoudend fluviatiel zand.

Definitie bovengrens

Scherp contact met grof fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye), geleidelijke overgang naar mariene klei (Eem Formatie) of fluvio-lacustriene klei (Formatie van Kreftenheye).

Dikte indicatie
Tot 60 m binnen de glaciale bekkens, tot 5 m daarbuiten.
Geografische verbreiding
Tongbekkens in centraal Nederland (o.a. Haarlem, Amsterdam, Flevoland) en lokaal offshore.
Regionale correlatie
Noordzee: Cleaver Bank Formatie (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Laban 1995); VK: deel van de Wolston Glacigenic Formation (McMillan et al. 2011); DUI?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Laat-Saalien).
Holostratotype
Boring:
B25F0154 (Uitdam)
Diepte (dikte) langs boorgat:
51,0 - 111,2 m (60,2 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Uitdam.
Vorige benaming(en)
Cleaver Bank Formatie.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
De Gans, W., Beets, D.J., Centineo, M.C. 2000. Late Saalian and Eemian deposits in the Amsterdam glacial basin. In: Van Kolfschoten, Th., Gibbard, P.L. (eds.): The Eemian – local sequences, global perspectives. Geologie en Mijnbouw / Netherlands Journal of Geosciences, 79, 147-160.
De Gans, W., De Groot, Th., Zwaan, H. 1987. The Amsterdam basin, a case study of a glacial basin in The Netherlands. In: Van der Meer, J.J.M. (ed.): Tills and Glaciotectonics, 205-216.
Laban, C. 1995. The Pleistocene glaciations in the Dutch sector of the North Sea. A synthesis of sedimentary and seismic data. PhD Thesis, University of Amsterdam, 194 p.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Uitdam. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-uitdam.