Laagpakket van Wintelre

Code
NMVEWI
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). Bijgewerkt, naamsverandering (2018).
Lithologische beschrijving

Grijze tot groengrijze kleien, lokaal met bruine kleuren. Wordt naar de top toe siltiger en zandiger. Voornamelijk aanwezig in de Roerdalslenk. Op het Peelblok en Venloblok bestaat het slechts uit een dunne kleilaag tussen de laagpakketten van Voort en Someren.

Afzettingsmilieu

Binnen-neritisch marien milieu. Lagen met een grote hoeveelheid opeengepakte organismen kunnen in dieper water zijn afgezet.

Definitie ondergrens

In het zuidelijke deel van het verbreidingsgebied bedekt het concordant of discordant het Laagpakket van Voort. Waar het Laagpakket van Voort afwezig is, kan het Laagpakket van Wintelre onderscheden worden van het onderliggende Laagpakket van Boom door een hoger siltgehalte in het bovenste deel van laatstgenoemde, in de gamma-log zichtbaar als lagere waarden. Bovendien heeft het Laagpakket van Boom en typische bruine kleur, terwijl het Laagpakket van Wintelre meer groengrijs gekleurd is.

Definitie bovengrens

In de Roerdalslenk en op het Peelblok en Venloblok concordant bedekt door het Laagpakket van Someren. Elders wordt het discordant bedekt door de Formatie van Breda.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 140 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lark Formation; DUI: -; BEL: Veldhoven Member van de Voort Formation Marechal & Laga (1988).
Ouderdom
Onderste deel: laat Oligoceen (Chattien). In de aanvullende referentieboorput Broekhuizenvorst is de ouderdom vroeg Mioceen (laat Acquitanien - vroeg Burdigalien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
935 - 1047 m (112 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
619 - 715 m (96 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
952 - 1088 m (136 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
244 - 246 m (2 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Wintelre.
Vorige benaming(en)
Veldhoven Klei Laagpakket (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De naam is veranderd omdat Veldhoven al gebruikt wordt als formatienaam. Bovendien wordt er naar gestreefd om het gebruik van lithologie (bijv. klei) in lithostratigrafische namen te vermijden.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Wintelre. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-wintelre.