Zuiderzee Laag

Code
NUNAWAZU
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijsbruine klei en fijn zand, kalkhoudend. Aan basis veel mariene schelpen. In noordelijk bereik en aan randen meer grijswit zand.

Afzettingsmilieu

Brakke tot zoute binnenzee (klei) en kust (zand).

Definitie ondergrens

Fijnzandige basis met zeer veel mariene schelpen. Scherp contact met brak-lagunaire klei (Almere Laag, Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk), veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop), periglaciaal zand (Formatie van Boxtel) of keileem (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente).

Definitie bovengrens

Veelal, scherp contact met lacustriene klei (IJsselmeer Laag, Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk). Elders, aan maaiveld of op meerbodem.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 3 m.
Geografische verbreiding
In en rondom het IJsselmeer.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Holoceen (Meghalayen, Laatmiddeleeuws tot pre-1932 AD).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Laatmiddeleeuwse tot 20e-eeuwse binnenzee.
Vorige benaming(en)
Zuiderzee afzetting (Westland Formatie).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zuiderzee Laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zuiderzee-laag.