Rhyoliet Laagpakket

Code
ORBUR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Extrusief vulkanische eenheid van zure samenstelling, massief, grijs tot lichtroze, bestaand uit een microkristallijne grondmassa met kwarts fenokristen. Petrologisch geïnterpreteerd als een rhyoliet. De sedimenten die dit laagpakket bedekken bevatten enkele dunne vulkanische lagen (kleine lavastromen).

Afzettingsmilieu

Vulkanisch.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 139 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Onbekend.
Ouderdom
Radiometrisch gedateerd op 341 ± 30 Ma (Mobil Producing Netherlands Inc.; gepubliceerd in Sissingh 2004). De datering impliceert een Viséen ouderdom, oftewel vroeg Carboon.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2157 to 2296 m (139 m)
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof, Geert-Jan Vis (2018).
Referenties
Sissing, W. 2004. Palaeozoic and Mesozoic igneous activity in the Netherlands: a tectonomagmatic review. Netherlands Journal of Geosciences 83 (2), 111-134.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rhyoliet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rhyoliet-laagpakket.