Rhyoliet Laagpakket

Code
ORBUR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Extrusief vulkanische eenheid van zure samenstelling, massief, grijs tot lichtroze, bestaand uit een microkristallijne grondmassa met kwarts fenokristen. Petrologisch geïnterpreteerd als een rhyoliet. De sedimenten die dit laagpakket bedekken bevatten enkele dunne vulkanische lagen (kleine lavastromen).

Depositional setting

Vulkanisch.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 139 m.
Geographical distribution
Regional correlation
Onbekend.
Age
Radiometrisch gedateerd op 341 ± 30 Ma (Mobil Producing Netherlands Inc.; gepubliceerd in Sissingh 2004). De datering impliceert een Viséen ouderdom, oftewel vroeg Carboon.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2157 to 2296 m (139 m)
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Tom van Hoof, Geert-Jan Vis (2018).
References
Sissing, W. 2004. Palaeozoic and Mesozoic igneous activity in the Netherlands: a tectonomagmatic review. Netherlands Journal of Geosciences 83 (2), 111-134.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rhyoliet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rhyoliet-laagpakket.