Tufsteen of as

Code
XXT
Status
Informeel.
Lithologische beschrijving

Fijnkorrelige, vaak grijze deeltjes, vaak samengedrukt tot min of meer hard gesteente. Het materiaal kan door diagenese veranderd zijn.

Afzettingsmilieu

Gesteente bestaande uit vulkanische as die uit de opening van een vulkaan werd geblazen.

Definitie ondergrens

Meestal scherp.

Definitie bovengrens

Meestal scherp.

Dikte indicatie
Maximaal enkele meters.
Geografische verbreiding
Niet beschikbaar.
Regionale correlatie
Niet beschikbaar.
Ouderdom
Devoon - Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen. Deze eenheid wordt nieuw ingevoerd.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2020).
Referenties
Van Bergen, M.J., Sissingh, W. 2007. Magmatism in the Netherlands: expression of the north-west European rifting history. In: Geology of the Netherlands. Eds: Wong, Th.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 197–221.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Tufsteen of as. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/tufsteen-of-as.