Nieuwe vrijgave van DGM-diep op Dinoloket inclusief de offshore

GDM deep releaseDGM-diep v5.0 is de meest recente versie van het Digitale Geologische Model van de diepe ondergrond van Nederland. DGM-diep is gericht op het geven van een regionaal inzicht in de geologische opbouw van de diepe ondergrond.

Deze versie van het model bevat naast een nieuwe versie van de onshore voor het eerst ook de offshore. 

DGM-diep is een gestapeld rastermodel dat dertien geologische lagen bevat, variërend in ouderdom van Carboon tot Neogeen. De lagen zijn gemodelleerd met een 250x250 meter grid resolutie. Het model is gebaseerd op de interpretatie van openbare 2D en 3D seismische gegevens, gecombineerd met gegevens uit boorgaten. De geïnterpreteerde seismische lagen zijn de bases van lithostratigrafische hoofdlagen die beschreven zijn in de Stratigraphische nomenclatuur van Nederland.

In de viewer van DINOloket kan DGM-diep v5.0 in kaartbeeld en middels een doorsnede bekeken worden. In de gratis SubsurfaceViewer kunnen bestanden van het model in drie dimensies gevisualiseerd worden. Download het model hier, via de Dinoloket model viewer, of raadpleeg NLOG voor een download van het actuele model en voorgaande versies, en de bijbehorende gegevens. Lees voor meer informatie de algemene informatie en details van het model.