GeoTOP v1.5: nieuwe versie van Zeeland en Goeree-Overflakkee

In de nieuwste versie van het BRO-GeoTOP model heeft de Geologische Dienst Nederland van TNO de modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee vervangen door een geheel nieuw, gecombineerd modelgebied ’Zeeland en Goeree-Overflakkee’.

GeoTOP is een 3D-model van de ondiepe ondergrond van Nederland. De ondergrond is daarbij onderverdeeld in miljoenen voxels (blokken) van 100 x 100 x 0,5 m. Elke voxel bevat meerdere attributen die informatie geven over de stratigrafie (laagopbouw) en lithoklasse (grondsoort, bijvoorbeeld zand, klei of veen). Het model schat deze attributen op basis van honderdduizenden boorbeschrijvingen uit DINO en BRO.

Zeeland en Goeree-Overflakkee

Zeeland en Goeree-Overflakkee zijn al in 2008 gepubliceerd en vormen daarmee de oudste twee modelgebieden van GeoTOP. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe boorgegevens beschikbaar gekomen. Ook de geologische inzichten van de laagopbouw in het gebied zijn in de tussentijd veranderd. In het nieuwe model zijn de nieuwe gegevens en inzichten meegenomen en zijn tevens de nieuwste modelleertechnieken toegepast.

3D aanzicht van Zeeland en Goeree-Overflakkee3D aanzicht van Zeeland en Goeree-Overflakkee. De kleuren geven de stratigrafische eenheden weer. De verticale schaal is 100x overdreven.

Nieuwe boorgegevens

In de oude modelgebieden zijn zo’n 23.500 boorbeschrijvingen gebruikt (22.000 in Zeeland en 1.500 in Goeree-Overflakkee). Deze boorbeschrijvingen waren grotendeels handmatig voorzien van een stratigrafische interpretatie. Het nieuwe modelgebied gebruikt 41.500 boorbeschrijvingen die, net als in de andere delen van GeoTOP, met software grotendeels automatisch zijn geïnterpreteerd.

Nieuwe geologische inzichten

De afzettingen van de Schelde zijn als afzonderlijke stratigrafische eenheden in het model opgenomen. Het gaat om de pleistocene afzettingen van de Formatie van Koewacht en om de holocene afzettingen van de Kreekrak Formatie. Verder is er veel aandacht besteed aan de complexe stratigrafische relaties in het kustgebied, met name in de Kop van Schouwen.

Nieuw modelleertechnieken

Zeeland en Goeree-Overflakkee profiteren van de nieuwe methode van lagenmodellering die voor het eerst in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg is toegepast. Daarnaast is voor Zeeland en Goeree-Overflakkee de lithoklasse (grondsoort) in het voxelmodel met een nieuwe, verbeterde manier gemodelleerd. 

Meer weten?

Bekijk of download het BRO-model GeoTOP v1.5 op de kaart van DINOloket. Meer informatie over GeoTOP is ook te lezen op de pagina Toelichting. Bij het model hoort een conceptueel model, een totstandkomingsrapport en een kwaliteitstoetsingsdocument. Deze documenten worden met de download van het model meegeleverd.