Formatie van Skylge

Code
SGSK
Status
Formeel (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van zwak siltige tot zandige kleistenen en glauconiethoudende zandstenen. Bioturbatie komt vaak voor. Lokaal komen pyriet, ligniet en/of schelpfragmenten voor.

Afzettingsmilieu

Deels afgesloten tot ondiep mariene condities.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Formatie van Friese Front. Getrokken aan de top van het eerste voorkomen van bonte of grijze, niet-mariene klei-/siltstenen of dikke zandlaag.

Definitie bovengrens

In het zuidelijk deel van de Centrale Slenk wordt het discordant bedekt door de Scruff Groenzand Formatie. De grens met de Scruff Groenzand Formatie is zichtbaar als een trechtervormig gamma-ray patroon, veroorzaakt door een naar boven toe afnemend kleigehalte.

Dikte indicatie
Tot 405 m (F18-05).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laat Kimmeridgien - midden Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2318 - 2565 m (247 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2182 - 2512 m (330 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Friese naam voor Terschelling.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Skylge. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-skylge.