Weiteveen Onder-Evaporiet Laagpakket

Code
SKWFB
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van dolomitische en/of anhydritische kleistenen, anhydrieten, halieten en kalkstenen. Op tijdens de afzetting ontstane hogen, worden de halieten dunner en verdwijnen ze vervolgens. Dit gaat gepaard met een duidelijke afname in het anhydrietgehalte.

Afzettingsmilieu

Deels zeer afgesloten lacustrien bekkenrand tot marginaal-marien subbekken milieu. De evaporieten zijn ontstaan door een combinatie van estuariene bekkencirculatie en omwerking van ontsloten Trias en Zechstein evaporieten.

Definitie ondergrens

Rust concordant op het bont gekleurde Weiteveen Basale Klastica Laagpakket, of bedekt discordant de Altena Groep of oudere sedimenten. De ondergrens wordt getrokken bij het voorkomen van de onderste carbonaat- of anhydrietlaag.

Definitie bovengrens

Grens wordt getrokken bij een duidelijke toename in gamma-ray log waarden, veroorzaakt door een hoger klei gehalte in het Weiteveen Onder-Mergel Laagpakket.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 60 m en tot 96 m in SCH-197.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Formation; BEL: -.
Ouderdom
laat Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1470 - 1567 m (97 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1140 - 1150 m (10m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1301 - 1327 m (26m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
482 - 573 m (91m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Weiteveen Onder-Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/weiteveen-onder-evaporiet-laagpakket.