Kolenkalk Groep

Code
CL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Groep van voornamelijk lichtgrijze, bruine en zwarte carbonaten. Er kunnen een aantal kleisteenlagen ingeschakeld zijn. Plaatselijk komen vuursteenlagen voor.

Afzettingsmilieu

Mariene, ontstaan op een carbonaatplatform en zijn bekkenwaartse helling.

Definitie ondergrens

Bedekt de klastische afzettingen van de Banjaard Groep.

Definitie bovengrens

Bedekt door de kleistenen van de Limburg Groep.

Dikte indicatie
Tot 768 m in LTG-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Carboniferous Limestone Group; DUI: Kohlenkalk Group; BEL: Carboniferous Limestone Group.
Ouderdom
Tournaisien - Viséen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1883 - 2836 m (953 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2318 - 2392 m (74 m)
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Britse stratigrafische nomenclatuur waar het gebruikt wordt voor de massieve Onder-Carboon carbonaatafzettingen in Noordwest-Europa.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kolenkalk Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kolenkalk-groep.