formatie van Bosscheveld

Code
OBBS
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van donkergrijze, deels kalkhoudende kleistenen, fijnkorrelige zandstenen en kalkstenen, vaak knollig. Lokaal komen rode kleuren voor.

Afzettingsmilieu

Ondiep mariene sedimenten, afgezet in een beschermd, laag-energetisch milieu. Kan af en toe drooggelopen zijn.

Definitie ondergrens

Niet goed gedocumenteerd. Het zou getrokken moeten worden op het contact met de onderliggende, meer monotone kleistenen van de Bollen Kleisteen formatie. Het diepste punt in boorgat Kastanjelaan-2 kan dicht tegen deze grens aanzitten.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de dikke, massieve carbonaten van de Formatie van Zeeland.

Dikte indicatie
Tot 49 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: -; DUI: ?; BEL: Bosscheveld Formation.
Ouderdom
Famennien - vroeg Tournaisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
382 - 500,5 m (118,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de wijk Bosscheveld in Maastricht, waar boorgat Kastanjelaan-2 ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). formatie van Bosscheveld. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-bosscheveld.