Banjaard groep

Code
OB
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Kleisteen, zandsteen en enkele carbonaten.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Concordant of licht discordant contact met de bovenliggende, massieve carbonaten van de Kolenkalk Groep.

Dikte indicatie
Tot 306 m in KTG-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
Devoon - vroegst Carboon.
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Slechts een paar boorgaten in Zuid-Nederland hebben het pre-Carboon aangeboord. Door de beperkte hoeveelheid data kan er nog geen formele lithostratigrafische beschrijving gemaakt worden.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een zandbank voor de kust van Schouwen-Duiveland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Banjaard groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/banjaard-groep.