Siluur

Tijdens het Siluur (444 tot 419 miljoen jaar geleden) was Nederland bedenkt door een zee. In die zee verzamelden zich dikke lagen sediment, die tegen het einde van het Siluur werden samengedrukt en geplooid.

Het Siluur is nog niet opgedeeld in formaties. Lees hier de beschikbare informatie van het Siluur.