Midden-Brabant Kalksteen Laagpakket

Code
ATBR2
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Zeer zandige, fossielhoudende kalksteen met wat ingeschakelde zandige mergellagen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 70 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
vroeg Callovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1995 - 2035 m (40 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1593 - 1622 m (29 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Brabant Kalksteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-brabant-kalksteen-laagpakket.