Formatie van Werkendam

Code
ATWD
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van grijze, zwak mergelige schalieachtige kleistenen. In het midden van de sectie komt een meer kalkhoudend, siltig tot zandig interval voor, plaatselijk ontwikkeld als silt- en zandsteenlagen. Pyriet, kalkhoudend materiaal, macrofossielen (ammonieten, belemnieten, gastropoden etc., vaak gepyritiseerd), ijzeroöliten, en tot dm-grote ijzerhoudende sideriet knollen kunnen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Relatief ondiep water, open marien milieu.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van de bitumineuze schalieachtige kleistenen van de onderliggende Posidonia Schalie Formatie.

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de Schieland Groep of een jongere eenheid. In de meer complete opeenvolgingen wordt de Formatie van Werkendam concordant bedekt door de zandige kalksteen/mergel afwisselingen van de Formatie van Brabant. Als gevolg van de Mid-Kimmerische discordantie, wordt de Formatie van Werkendam in de Centrale Slenk discordant bedekt door de Onder-Graben Formatie (midden tot laat Callovien ouderdom).

Dikte indicatie
Tot 750 m (K14-FA-106).
Geografische verbreiding
De eenheid is beperkt tot synclinale erosie overblijfselen in de Roerdalslenk, het West-Nederlands Bekken, het Centraal-Nederlands Bekken, het Breeveertien Bekken, de Centrale Slenk en enkele geïsoleerde voorkomens in het Nedersaksisch Bekken en het oostelijk deel van het Centraal-Nederlands Bekken (Achterhoek).
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
laat Toarcien - vroeg Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1746 - 2205 m (459 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Werkendam in 'Het Land van Altena' (noordelijk deel van Noord-Brabant).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Werkendam. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-werkendam.