onder-Buchan laagpakket

Code
ORBUL
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Witte tot rode zandstenen en rode tot roodbruine en grijze kleistenen en siltstenen. Verspreid komt wat anhydriet voor.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Formatie van Patch.

Definitie bovengrens

Basis van het Rhyoliet Laagpakket.

Dikte indicatie
Ongeveer 400 m.
Geografische verbreiding
Gebruikt waar het Rhyoliet Laagpakket onderscheiden wordt.
Regionale correlatie
VK: Buchan Formation; DUI: onbekend; BEL: onbekend.
Ouderdom
Frasnien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Buchan Veld in de Britse offshore blok 21/1, waar deze zandstenen het belangrijkste koolwaterstof reservoir vormt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). onder-Buchan laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-buchan-laagpakket.