Onder-Slochteren Laagpakket

Code
ROSLL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980) & (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Een door zandsteen gedomineerde opeenvolging; bevat lokaal een aanzienlijk hoeveelheid conglomeraatlagen. De zandstenen kunnen of matrixloos zijn met parallelle gelaagdheid, grootschalige scheve gelaagdheid en bimodale sortering, of ze hebben een hoog gehalte aan kleiige matrix en zijn ze matig tot slecht gesorteerd, met scheve gelaagdheid, met veel fluïdisatieverschijnselen en (intra- of extraklastische) keien.

Afzettingsmilieu

Eolisch en fluviatiel.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de Limburg Groep (of mogelijk de vulkanieten van de Onder-Rotliegend Groep). In de omgeving van Ameland en Terschelling, maar ook aan de noordkant waar het uitwigt, kan het concordant over een tong van de Formatie van Silverpit (Laagpakket van Hollum) liggen.

Definitie bovengrens

In de overgangszone bedekt door de roodbruine kleistenen van het Laagpakket van Ameland (Formatie van Silverpit). Richting het bekkencentrum wordt het Onder-Slochteren Laagpakket concordant bedekt door het Onder-Silverpit Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 177 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: leman Formation; DUI: Dethlingen Formation & Hannover Formation; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3058 - 3167 m (109 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3634,5 - 3685 m (50,5 m)
Oorsprong naam
De naam geeft de stratigrafische positie van het laagpakket weer, onder het Laagpakket van Ameland (Formatie van Silverpit).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1976. Outline of the Rotliegend (Lower Permian) in The Netherlands. In: Falke, H. (ed.), The continental Permian in Central, West, and South Europe, 23-37.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Slochteren Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-slochteren-laagpakket.