Formatie van Heijenrath

Code
NUHT
Status
Formeel (Bakker & Kisters 2003).
Lithological description

Vuursteenhoudende klei en leem, siltig tot zandig. Vuursteenophopingen in een lemige matrix.

Depositional setting

Eluviaal, gevormd door in situ verwering (vgl. Felder 1961) en oplossing van kalksteen uit het Krijt (voornamelijk Formaties van Gulpen en Vaals) boven de grondwaterspiegel.

Definition of lower boundary

Concordant contact met onverweerde kalksteen (Formaties van Gulpen, Vaals en Maastricht).

Definition of upper boundary

Deels aan maaiveld. Elders scherp contact met löss (Laagpakket van Schimmert, Formatie van Boxtel) of grindhoudend fluviatiel zand (Formatie van Beegden). Plaatselijk, contact met verkit zand (Formatie van Holset).

Thickness indication
Tot ongeveer 10 m, opgehoopt in dolines en orgelpijpen.
Geographical distribution
In dolines en orgelpijpen in Zuid-Limburg.
Regional correlation
Noordzee: afwezig VK: Clay-with-flints Formation; DUI: ?; BEL: Clay-with-flints Formatie.
Age
Plioceen - recent.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
7- 17 m (10 m) beneden maaiveld
Origin of name
Vernoemd naar Heijenrath.
Previous name(s)
Eluviale afzettingen (Kuyl 1980).
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Bakker, M.A.J., Kisters, P.J.M. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Felder, P.J. 1961. Het vuursteeneluvium in Zuid-Limburg. Grondboor & Hamer 15 (4), 337-344.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Heijenrath. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-heijenrath.