Eluvium

Eluvium ontstaat door verwering van sediment, soms gecombineerd met beweging en opeenstapeling onder invloed van de zwaartekracht.

Kies een eenheid uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.