Z1 Randcarbonaat Laagpakket

Code
ZEZ1F
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze tot bruine kalksteen of dolomiet; enkele anhydriet en kleisteenlagen kunnen in de eenheid aanwezig zijn. Op boorgatmetingen heeft het vaak een geblokt patroon. Op het Peelblok, in de aangrenzende gebieden in Duitsland en waarschijnlijk ook elders worden bryozoa 'build ups' aangetroffen op de hogen (Geluk, 2000, 2007; Geluk & Röhling 2016).

Afzettingsmilieu

Ondiep marien, carbonaathelling.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Het Z1 Randcarbonaat Laagpakket wordt bedekt door of het Z1 Midden-Kleisteen Laagpakket of het Z1 Randzandsteen Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 127 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z1 Fringe Carbonate Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2840 - 2847 m (7 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4549 - 4576 m (27 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3862 - 3867 m (5 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2040 - 2061 m (21 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1765 - 1788 m (23 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Geluk, M.C. 2000. Late Permian (Zechstein) carbonate-facies maps, the Netherlands. Geologie en Mijnbouw/Netherlands Journal of Geosciences 79, 17-27.
Geluk, M.C. 2007. Permian. In: Wong, T.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J. (Eds): Geology of the Netherlands. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) (Amsterdam), 63-84.
Geluk, M.-C. & Röhling, H.-G. 2016. A tectono-stratigraphic model for the depositional history and basin development of the Permian – Early Triassic at the southern margin of the Southern Permian Basin (The Netherlands and adjacent parts of Belgium and Germany). Z. Dt. Ges. Geowiss. (German J. Geol.), 167 (2/3), 149–166.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Randcarbonaat Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-randcarbonaat-laagpakket.