Nu ook beschikbaar via DINOloket: Delfstoffen Informatie Systeem

Het Delfstoffen Informatie Systeem (DIS) is een beleids- en beslissingsondersteunend model, dat een duurzame ontwikkeling van het Noordzee- en kustgebied mogelijk maakt. Het is een regionaal model dat inzicht geeft over de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare zandvoorraden. Het geeft een indicatie tot welke diepte er gewonnen kan worden, maar ook of er veen- en kleilagen in de bodem zitten en hoeveel slib er in het zand aanwezig is. Ook geeft het DIS een indicatie waar grof zand ligt en waar fijn zand te vinden is.

Wilt u meer weten over DIS of DIS bekijken? U vindt DIS op de homepage van DINOloket bij ‘Direct naar’ of lees meer op de site van de Geologische Dienst Nederland over de zandvoorraad in beeld.