GeoTOP v1.4.1: kleine release modelgebied Zuid-Holland

In de nieuwste versie van het model GeoTOP heeft de Geologische Dienst Nederland van TNO het modelgebied Zuid-Holland op een tweetal punten verbeterd. Voor Zeeland worden deze aanpassingen in de volledig nieuwe versie van dat modelgebied meegenomen, die later dit jaar volgt.

Voor het modelgebied Zuid-Holland zijn herberekeningen gedaan van de meest waarschijnlijke lithoklasse (ook wel grondsoort). Verder is een fout in de berekening in de Basisveen Laag van dat specifieke gebied hersteld.

100 schattingen teruggebracht naar de meest waarschijnlijke

GeoTOP is een 3D-model dat informatie geeft over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland. Hiervoor is de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Per blok wordt de lithoklasse (grondsoort) aangegeven.

Voor een blok wordt de grondsoort geschat met een rekenproces dat resulteert in 100 statistisch gezien even waarschijnlijke realisaties. Deze worden samengevat in één meest waarschijnlijke lithoklasse. Het is in veel toepassingen namelijk niet werkbaar om met 100 verschillende modeluitkomsten te werken. Ook in de visualisaties op BROloket en DINOloket wordt de meest waarschijnlijke lithoklasse getoond.

3D aanzicht van de meest waarschijnlijke lithoklasse van modelgebied Zuid-Holland3D aanzicht van de meest waarschijnlijke lithoklasse van modelgebied Zuid-Holland

 

Zuid-Holland en Zeeland

In twee van de oudere modelgebieden van GeoTOP, Zeeland en Zuid-Holland, werd de meest waarschijnlijke lithoklasse op een andere manier berekend dan in de overige modelgebieden. In een aantal gevallen leidt dat tot verschillen tussen het model en de gebruikte boorbeschrijvingen. In GeoTOP 1.4.1 is de berekening in Zuid-Holland opnieuw uitgevoerd en zijn model en boorbeschrijvingen meer met elkaar in overeenstemming. Voor Zeeland zijn deze aanpassingen nog niet gedaan omdat daar later dit jaar een volledig nieuwe versie van zal verschijnen.

Verder is in het modelgebied Zuid-Holland een fout in de berekening van de kansen op lithoklasse en de modelonzekerheid van lithoklasse in de Basisveen Laag hersteld.

De nieuwe versie GeoTOP 1.4.1 met de aanpassingen in het modelgebied Zuid-Holland is vanaf 29 maart beschikbaar.

Meer weten?

Bekijk het BRO-model GeoTOP 1.4.1 op de kaart van DINOloket. Of lees meer over GeoTOP bij de toelichting.