Extra mogelijkheden in nieuwe versie SubsurfaceViewer

De modellen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP zijn lokaal op je computer in 3D te bekijken en te gebruiken met de gratis 3D software SubsurfaceViewer. In de nieuwste versie van de SubsurfaceViewer zitten nieuwe mogelijkheden die het gebruik van de modellen nog makkelijker maakt.

3D viewer voor lokaal gebruik

De SubsurfaceViewer is een applicatie voor het visualiseren van de ondergrondmodellen DGM, REGIS II, GeoTOP en DGMdiep. Met kaartbeelden, (synthetische) boringen, profielen en een volledige 3D weergave geeft de SubsurfaceViewer inzicht in de geometrie en eigenschappen van de Nederlandse ondergrond. 

Extra mogelijkheden

Samen met de leverancier, de Duitse firma INSIGHT Geologische Software Systeme GmbH, heeft TNO een nieuwe versie van de applicatie ontwikkeld. De nieuwe versie bevat o.a. een geavanceerde doorsnedetool waarmee interactief doorsneden door de 3D weergave van de modellen gemaakt kunnen worden. Een andere belangrijke vernieuwing is dat DGM en REGIS II in hun geheel (landelijk) in 3D kunnen worden bekeken. Daarnaast is er functionaliteit in de SubsurfaceViewer opgenomen om eigen data toe te voegen.

Doorsnedetool

Met de nieuwe doorsnedetool kun je een profiellijn door de 3D weergave van het model trekken. Het deel vóór de profiellijn valt vervolgens weg zodat je het profielvlak en het 3D model daarachter ziet. Je kan de profiellijn bewegen en zo door het model heen ‘slicen’. Deze interactieve weergave geeft een goed inzicht in de 3D opbouw van de ondergrond.

Afbeelding van 3D view van GeoTOP in SubsurfaceViewer waarin met de doorsnedetool een schuine aansnede is gemaakt.
3D view van GeoTOP in SubsurfaceViewer waarin met de doorsnedetool een schuine aansnede is gemaakt.

DGM en REGIS II landsdekkend

Met de nieuwe datasets DGM_v02r2.svp en REGIS_II_v02r2s1.svp kunnen deze twee lagenmodellen in hun geheel (landelijk) in 3D worden bekeken. Vervolgens kun je inzoomen op een zelf gekozen deelgebied. De doorsnedetool werkt ook op de landsdekkende weergave van het model. Dit is een mooie aanvulling op de afzonderlijke kaartbladen waarmee alleen modelblokken van 20 x 25 km bekeken kunnen worden.

Afbeelding van het landsdekkende model REGIS II in de SubsurfaceViewer.
Het landsdekkende model REGIS II in de SubsurfaceViewer.

Eigen data toevoegen

Via de geavanceerde modus is het mogelijk nu eigen data toe te voegen en in samenhang met de modeldata bekijken. Ook zijn er nieuwe analysetools toegevoegd. Het geheel van eigen data en modeldata kan als een nieuw SubsurfaceViewer-project op het eigen computersysteem worden opgeslagen en bewaard.

Aanvragen SubsurfaceViewer inclusief handleiding op DINOloket

De nieuwe versie van de SubsurfaceViewer kan worden aangevraagd op DINOloket. TNO stelt de applicatie zonder kosten ter beschikking. Je vindt de applicatie onder de downloadknop aan de rechterzijde van het scherm als er voor DGM, REGIS II, GeoTOP of DGMdiep als model is gekozen. De datasets die al eerder gedownload zijn kunnen uiteraard ook in de nieuwe versie van de SubsurfaceViewer bekeken worden.

Meer weten?

Lees de vernieuwde handleiding van de SubsurfaceViewer.