Old Red Groep

Code
OR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994; Cameron 1993a; Cameron 1993b).
Lithological description

Zandstenen, siltstenen en kleistenen met enkele dunne dolomiet inschakelingen in het onderste deel. In het grootste deel van de groep zijn rode en roodbruine kleuren dominant in de fijnkorrelige intervallen. Felsische vulkanische extrusieven komen in het middelste en onderste deel voor.

Depositional setting

Continentaal. De zandstenen en de rode en grijze kleistenen zijn fluviatiele geul- en overstromingsvlakteafzettingen. De grijze, dolomitische kleistenen suggereren afzetting onder limnische condities. Actief felsisch vulkanisme kwam plaatselijk voor.

Definition of lower boundary

Rust discordant op het Caledonische basement van het Elbow Spit Hoog. In boorgat A17-01 bestaat dit basement uit een grijs en roze, zeer grofkristallijn graniet.

Definition of upper boundary

Concordant bedekt door de kalksteenbankhoudende Farne Groep. Lokaal wordt de groep als gevolg van sterke erosie discordant bedekt door jongere formaties (Rotliegend tot Krijtkalk groepen).

Thickness indication
Tot 929 m in A17-01.
Geographical distribution
Slechts een paar boorgaten hebben de Old Red Groep in Nederland aangeboord, dus er is beperkte informatie over het verbreidingsgebied. Echter, regionale studies duiden erop dat deze groep weid verbreid is in de centrale en noordelijke Noordzee (Cameron 1993a; Cameron 1993b).
Regional correlation
VK: kan grotendeels gelijkgesteld worden aan de Upper Old Red Group; DUI: ?; BEL: ?
Age
Givetien - Tournaisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2084 - 3013 m (929 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2755 - 3200 m (445 m)
Origin of name
Vernoemd naar de continentale afzettingen met Devoon ouderdom, in het VK bekend als Oude Rode Zandsteen ('Old Red Sandstone')
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Tom van Hoof (2017).
References
Cameron, T.D.J. 1993a. Triassic, Permian and Pre-Permian of the Central and Northern North Sea. ln: Knox, R.W.O.B. & Cordey, W.G. (eds.), Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 4,-British Geological Survey, Nottingham, 163 p.
Cameron, T.D.J. 1993b. Carboniferous and Devonian of the Southern North Sea - ln: Knox. R.W.0'8. & Cordey, W.G. (eds.) Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 5, British Geological Survey, Nottingham, 94 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Old Red Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/old-red-groep.