Ekofisk Formatie

Code
CKEK
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Witte, krijtkalkachtige kalkstenen met sporadische witte en grijze knollige en gelaagde vuursteenlagen en dunne, grijs tot groene kleilaagjes. Glauconiet kan in het basale deel voorkomen. De eenheid laat een kenmerkende toename zien in akoestische en weerstandslog waarden.

Depositional setting

Relatief stabiele, laag energetische condities in carbonaatplatform en boven-bathyale milieus. De gesteenten bestaan hoofdzakelijk uit suspensie neergedaalde pelagische, biogene overblijfselen. Er worden verschillende subfacies onderscheden die wijzen op een variatie in sedimentatiesnelheid en waterdiepte. Op veel plaatsen duiden fossielassociaties met een Campanien tot Maastrichtien ouderdom op een aanzienlijk ondieper water milieu dan Turonien-Santonien associaties (bijv. lagere plankton/benthos verhouding). In het bijzonder in de noordelijke A en B blokken, waar de formatie waarschijnlijk in dieper water is afgezet, heeft veel herafzetting door zwaartekracht gedreven massatransport plaatsgevonden. In dunne doorsneden wordt dit weergegeven door een typische gebreccieerde microstructuur in de gesteenten. De Formatie van Ekofisk vertegenwoordigd post-inversie afzettingen die op de geïnverteerde bekkens onlappen en ze bedekken.

Definition of lower boundary

In boorgatmetingen wordt de grens met de onderliggende Formatie van Ommelanden gekenmerkt door een verandering naar een wat hogere uitslag en een meer zigzag patroon in de gamma-ray logs en een lagere porositeit in de basale Formatie van Ekofisk. Over het algemeen heeft de formatie een wat hogere porositeit dan het bovenste deel van de Formatie van Ommelanden. Sporadisch komt een hoge piek in de gamma-ray logs voor, veroorzaakt door de aanwezigheid van een kleilaag op de Krijt/Paleogeen grens. Plaatselijk kan nabij deze grens een compact gecementeerd hardground niveau voorkomen, wat bedekt wordt door een glauconiethoudende laag.

Definition of upper boundary

De grens met de bovenliggende zanden van de Onder-Noordzee Groep is in boorgatmetingen duidelijk herkenbaar aan een karakteristiek patroon: lage gamma-ray waarden en een hoge akoestische snelheid.

Thickness indication
Tot ongeveer 140 m.
Geographical distribution
Komt plaatselijk voor in de noordelijke en zuidelijke Nederlandse sector van de Noordzee. De Formatie van Ekofisk is het offshore equivalent van de Formatie van Houthem. De naam Ekofisk is alleen van toepassing op de offshore eenheden.
Regional correlation
VK: Ekofisk Formation; DUI: niet aanwezig; BEL: Mons Formation (erosie resten) en Houthem Formation.
Age
Danien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2038 - 2123 m (85 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1898 - 1992 m (94 m)
Hypostratotype
Boring:
02/04-05 (Noorwegen))
Diepte (dikte) langs boorgat:
3037-3164 m (127 m)
Opmerkingen:
In de noordelijke Nederlandse offshore wordt vaak een krijtkalk interval van Paleocene ouderdom aangetroffen. In overeenstemming met de lithostratigrafie in de aangrenzende offshore sectoren van Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, is dit interval afgesplitst van de Formatie van Ommelanden. Het wordt nu gerekend tot de Formatie van Ekofisk, zoals gedefinieerd door Deegan en Scull (1977), met de typesectie in de Noorse boorput 02/04-05.
Origin of name
De naam wordt vaak gebruikt voor de lithologische equivalenten in het Deense en Noorse deel van de Noordzee en ik de VK sector van de Noordzee. Vernoemd naar het uit de Krijtkalk Groep producerende Ekofisk Veld in het Noorse offshore blok 2/4.
Previous name(s)
Voor 1994 (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994) werden deze afzettingen tot de Formatie van Ommelanden gerekend.
Reviewed by (date)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (June 2017).
References
Deegan, C.E. & Scull, B.J. (comps.) 1977. A standard lithostratigraphic nomenclature for the Central and Northern North Sea. Institute of Geological Sciences, report No. 77/25, bulletin 1, 36 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section H, Upper Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Ekofisk Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/ekofisk-formatie.