Laagpakket van Woensdrecht

Code
NUWAWO
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot geelwit zeer tot matig fijn zand (150-210 µm), kalkloos, deels glimmerhoudend, kleipebbles. Aan de top, uiterst tot zeer fijn zand met ingeschakelde kleilagen en -laagjes, en blauwgrijze klei, kalkloos, glimmerhoudend, met humeuze horizonten. Over het geheel fining upward. Plaatselijk gebioturbeerd.

Afzettingsmilieu

Brak (estuarien) binnenwater, inclusief getijgeul, wadplaat en kwelder.

Definitie ondergrens

Scherp discordant contact met grover getijzand (Laagpakket van Hoogerheide, Formatie van Waalre).

Definitie bovengrens

Scherp discordant contact met rivierzand (Formatie van Waalre, ongedifferentieerd) or periglaciaal zand (Formatie van Boxtel, plaatselijk grindrijke Laag van Beuningen).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 5 m. Onder Zeeland mogelijk tot 80 m (vgl. Van Voorthuysen 1957).
Geografische verbreiding
Westelijk Noord-Brabant en Zeeland.
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: Laagpakket van Turnhout, Formatie van Weelde (Complex van de Kempen; Wouters & Vandenberghe 1994).
Ouderdom
vroeg Pleistoceen (Tiglien).
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Voorgestelde stratotype locatie: Woensdrecht Rijzende weg (Kasse 1988 , p.29).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Woensdrecht.
Vorige benaming(en)
Voorheen onderdeel van de Formatie van Tegelen (Kasse 1988). Afzetting van Halsteren (Van Voorthuysen 1957).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Kasse, C. 1988. Early Pleistocene tidal and fluvial environments in the southern Netherlands and northern Belgium. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 190 p.
Van Voorthuysen, J.H. 1957. Algemeen geologisch overzicht tot een diepte van 40 meter. In: De Ridder, N.A. (ed.), Agrohydrologische profielen van Zeeland. Staatsdrukkerij, s-Gravenhage, 20-32.
Westerhoff, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Woensdrecht. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-woensdrecht.