Wijzigingen

De vernieuwde Stratigrafische Nomenclator omvat de gehele stratigrafie van de Nederlandse ondergrond. Voorheen bestonden een ‘Ondiepe Nomenclator’ en een ‘Diepe Nomenclator’ die elkaar in het Kenozoïcum overlapten. De codes die in beide nomenclatoren werden gebruikt voor stratigrafische eenheden volgden een verschillend systeem. De vernieuwde Stratigrafische Nomenclator heeft het onderscheid tussen ‘Ondiep’ en ‘Diep’ opgeheven. De Nomenclator volgt nu van de allerjongste tot de alleroudste eenheden hetzelfde stramien. Alles informatie is in zowel het Nederlands als het Engels beschikbaar.

Het gevolg van het opheffen van het onderscheid tussen ‘Ondiep’ en ‘Diep’ is dat stratigrafische definities van eenheden die in beide nomenclatoren voorkwamen zijn herschreven. Daarnaast zijn de codes van de eenheden in het Kenozoïcum aangepast. Met het verschijnen van de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator zijn ook enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd, met name in de Midden-Noordzee Groep en Onder-Noordzee Groep. Alle wijzigingen als het gevolg van het verschijnen van de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator zijn verzameld in een tabel die hieronder gedownload kan worden.

Download hier het overzicht met wijzigingen in de Stratigrafische Nomenclator.

Voorgaande nomenclatoren

De vernieuwde Stratigrafische Nomenclator op internet is de bron voor actuele stratigrafische informatie zoals door TNO – Geologische Dienst Nederland gehanteerd voor karteer- en modelleerwerk. De online Nomenclator zal regelmatig van updates worden voorzien. Grotere inhoudelijke wijzigingen zullen leiden tot archivering van vorige versies. Door middel van een archieffunctie zijn vorige versies altijd terug te zien. Alle voorgaande papieren en digitale nomenclatoren zijn vanaf heden niet meer actueel. De voorgaande versies zijn te vinden onder ‘Vorige versies’ in het menu aan de linkerzijde.

Geologische achtergrondinformatie

Geologische en structurele informatie is geen onderdeel van de Stratigrafische Nomenclator meer. Dergelijke informatie is te vinden in peer-reviewed publicaties en in publicaties zoals het boek ‘Geology of the Netherlands’ dat momenteel wordt geüpdatet. Ook worden relevante publicaties over stratigrafie en geologie van Nederland waar mogelijk gedeeld op deze website. Stratigrafische overzichtstabellen en kaarten met structurele elementen zijn te vinden onder ‘Stratigrafische tabellen’ in het menu aan de linkerzijde.

Nieuwe verbreidingskaarten – werkwijze

Alle verbreidingskaarten op de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator zijn nieuw gemaakt. Het samenstellen van de verbreidingskaarten gebeurde op nationale schaal, waarbij is uitgegaan van publicatie op formaat A4. Details die niet zichtbaar zijn op deze relatief grove schaal zijn gegeneraliseerd of niet weergegeven. Voor de verbreidingskaarten van eenheden van de Noordzee Supergroep (N) is een andere werkwijze gevolgd dan voor de oudere eenheden. Ruwweg komt de tweedeling hierop neer:

  • Noordzee Supergroep: de verbreidingen zijn gebaseerd op bestaande verbreidingskaarten, vooral uit het Digitaal Geologisch Model (DGM). Ook is gebruik gemaakt van DGM+. DGM+ is gebaseerd op een grotere hoeveelheid boringen dan DGM. Voor de Boven-Noordzee Groep (NU) wordt de verbreiding op de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat, NCP) nog niet weergegeven in de kaarten. Gebruikte boringen voor de verbreidingskaarten van de Boven-Noordzee Groep (NU) worden wegens het grote aantal niet op de kaarten getoond.
  • Ouder dan Noordzee Supergroep: de verbreidingen zijn gebaseerd op putten (boringen) en seismiek; dit is in feite een nieuwe kartering op nationale schaal van de eenheden op formatie- en laagpakketniveau. Voor deze eenheden zijn ook de putten waarin een eenheid is aangetroffen op de kaarten weergegeven. Voor de kartering is ook gebruik gemaakt van putten waarin een eenheid niet is aangetroffen. Deze worden niet weergegeven.

Bij het maken van de verbreidingskaarten is ook gebruik gemaakt van beschikbare geologische kennis en van informatie uit wetenschappelijke publicaties.

Download hier de tabel met de gebruikte gegevens voor de verbreidingskaarten van de Boven-Noordzee Groep.