Uitbreiding van het aantal korrelgrootteverdelingen bij geologisch booronderzoek (niet-BRO)

Eén van de gegevens die u kunt opvragen bij DINOloket zijn korrelgrootte-analyses van booronderzoeken. Afgelopen maanden is dat uitgebreid met ruim 37.500 verdelingen.

Locaties van de 37.500 toegevoegde korrelgrootte-analysesLocaties van de 37.500 toegevoegde korrelgrootte-analyses

 

Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 37.500 boormonsteranalyses met korrelgrootteverdelingen (ofwel korrelgrootte-analyse) toegevoegd, horende bij circa 7.150 verschillende boringen. Het gaat om ruim 31.500 analyses horende bij 4.100 boringen op land en bijna 6.000 analyses zijn afkomstig van 3.050 boringen op zee. De korrelgrootteverdelingen zijn afkomstig van diverse archieven met data vanaf 1934 tot en met 2005.

 

Toepassingen van korrelgrootteverdelingen

De korrelgrootteverdelingen worden onder andere gebruikt voor de ondergrondmodellen van de Geologische Dienst Nederland. Ze geven informatie over de soort grond dat zich onder onze voeten bevindt en de eigenschappen ervan. Hoe meer datapunten, hoe beter en nauwkeuriger we kunnen verklaren en voorspellen hoe het grondwater zich gedraagt, waar en hoe WKO installaties mogelijk zijn, waar zandwinning het beste kan plaatsvinden, en ook waar het risico op dijkverzakking het grootst is.

 

Relatie met de Basisregistratie ondergrond

De betreffende set informatie maakt geen deel uit van de Basisregistratie Ondergrond omdat op dit moment korrelgroottes vanuit archieven niet zijn opgenomen in de BRO. Dit komt doordat de bepalingsmethodes van de analyses in het verleden niet goed procedureel zijn afgesproken en vastgelegd. Binnen de BRO zijn daarom tot op heden nog geen afspraken gemaakt voor archiefgegevens. Voor geotechniek en geologie zijn korrelgroottes wel onderdeel van de BRO voor nieuwe booronderzoeken.

 

Lees meer hierover bij de toelichting over korrelgrootte-analyse.

Voor vragen over korrelgrootte-analyses kunt u contact met ons opnemen.