Nieuwe versie ‘Ondergrondgegevens’ staat live

De nieuwe versie van ‘ondergrondgegevens’ van Dinoloket.nl staat live. Afgelopen jaar hebben we veel aandacht gegeven aan zowel de gebruiksvriendelijkheid als hetgeen wat zich onder de motorkap afspeelt. 

Gebruiksvriendelijker

We hebben de gebruikerswensen die we de afgelopen tijd hebben verzameld grotendeels verwerkt in deze nieuwe versie. Daarbij hebben we ook kritisch gekeken naar de bestaande functionaliteit. De meeste functionaliteit is meegenomen naar de nieuwe versie, maar dan in een moderner jasje. De kaart blijft interactief: je kunt gemakkelijk tussen objecten wisselen en deze aan je bestelling toevoegen. Ook de visualisaties zijn onderhanden genomen en uniform gemaakt. Denk hierbij aan waterstanden, boorprofielen, etc. Verder hebben we het mogelijk gemaakt om voor gegevens van de Basisregistratie Ondergrond een ‘terugmelding’ op de kaart te doen. Zie je een issue in de data dan kun je dat op die manier melden.

Onder de motorkap

De broncode is ook bijna volledig vernieuwd. Een modernisering die zorgt voor grote verbeteringen. Zo kunnen we makkelijker aanpassingen doen, de interactie verloopt vloeiender en het loket is ook beter te beheren. Ook is software klaargemaakt voor de nieuwe Kubernetes-omgeving. Dit betekent een grote stap in de schaalbaarheid: als de vraag groter wordt, dan groeit de capaciteit mee.

Afbeelding van de nieuwe versie van de mapviewer voor ondergrondgegevens op DINOloket

Meer in het verschiet

Komende tijd werken we verder aan nieuwe features en het toevoegen van nieuwe gegevens van bijvoorbeeld het BRO-domein Mijnbouwwet en Milieukwaliteit Daarnaast werken wij verder aan performance verbeteringen en nieuwe features. Eén ding hebben we overigens al gerealiseerd, want sinds kort zijn ook put- en pompproeven te bekijken op de kaart.

Kijk rustig rond op het vernieuwde DINOloket en feedback is zeker welkom. In de linker balk van de kaartviewer staat een zwarte ?-knop met de helpfunctie. Je vindt daar een praktische uitleg over het gebruik van de vernieuwde kaartapplicatie voor ondergrondgegevens. Tijdelijk is het ook nog mogelijk om de oude versie van de kaartviewer voor gegevens te gebruiken.