Extra mogelijkheden met Grondwatertools

Extra mogelijkheden met Grondwatertools

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO heeft recentelijk nieuwe tools ontwikkeld die grondwater ruimtelijk én interactief in kaart brengen.

Op www.grondwatertools.nl vindt u deze nieuwe producten:

  • Isohypsentool
  • Grondwaterdynamiektool
  • Samenhangtool

 

Wat bieden deze tools?

U kunt de Grondwatertools inzetten om snel inzicht te krijgen in nationale en regionale vraagstukken over neerslag, verdamping, kwel, infiltratie, vergunningaanvragen, wateroverlast en verdroging. Alle openbare grondwaterstand- en stijghoogtegegevens in de DINO-database zijn één dag later al verwerkt in de Grondwatertools. Nieuwe gegevens zijn uiteraard welkom. Hier leest u daar meer over.

Meer nieuws en gebruikersmiddag

De Grondwatertools maken deel uit van een marktverkenning. Volgend jaar worden de tools doorontwikkeld. Speciaal daarvoor wordt in de loop van 2018 een gebruikersmiddag georganiseerd. Wilt u uw ervaring delen of meer weten over de Grondwatertools en/of de gebruikersmiddag? Laat het ons weten via dit contactformulier.

Een schat aan informatie

Onze missie is gericht op een duurzaam beheer van de Nederlandse ondergrond. Naast het DINOloket met data en producten, delen we onze kennis en expertise op www.grondwatertools.nl. Op die site vindt u dan ook meer dan alleen de Grondwatertools. Zo hebben we daar ook een aantal van onze (toegepaste) kaarten en downloads die voorheen stonden op www2.dinoloket.nl ondergebracht, zoals de Geologische overzichtskaart NL, de brak-zout grensvlakkaart en het NL3D-model.