Vijftalige Nomenclator van het KNGMG beschikbaar

Het KNGMG heeft een PDF van de 'Geological Nomenclature' van Visser uit 1980 online beschikbaar gemaakt. De eerste uitgave van deze nomenclator dateert van 1929. De nomenclator was een groot succes en bevatte ongeveer 4000 termen. De hoofdtaal was Nederlands met een vertaling naar het Engels, Frans en Duits. In 1959 verscheen de tweede editie met als hoofdreden dat er in de tussenliggende periode veel nieuwe termen en geologische inzichten geïntroduceerd zijn. De hoofdtaal werd veranderd naar Engels met een vertaling naar het Nederlands, Frans en Duits. Het aantal termen nam toe tot 5500. In 1980 verscheen de derde editie. De hoofdtaal werd niet veranderd, maar er werd een vertaling naar het Spaans toegevoegd. Het aantal termen nam toe tot boven de 10.000.