Vooraankondiging: vervanging modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee in GeoTOP

In maart 2023 worden in het BRO-model GeoTOP de modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee vervangen door een geheel nieuw, gecombineerd modelgebied “Zeeland en Goeree-Overflakkee”. Raadpleeg de nieuwe referentielijsten (ZIP met XSLX en PDF - 788KB) en de toelichtende memo (PDF - 375KB) van deze nieuwe versie GeoTOP v1.5 voor verder informatie.