Veranderingen rondom grondwaterstanden

De Basisregistratie Ondergrond bouwt voort op een aantal bestaande registraties, waaronder de succesvolle DINO-database. Een deel van de gegevens uit DINO gaat daarom over naar het BRO-systeem. De komende tijd staat dat in het teken van grondwaterstandsgegevens. We vertellen u graag wat er verandert, waarom en wat u ervan merkt.

Vanaf 1 januari 2021 is het voor bestuursorganen wettelijk verplicht de grondwatermonitoringgegevens bij de BRO aan te leveren. Het gaat dan om grondwaterstanden en -kwaliteit. Verder zit een groot deel van de historische gegevens van dit grondwaterdomein nog in de DINO-database. De bedoeling is om deze gegevens te migreren naar de BRO.

Basisregistratie Ondergrond

Een groot voordeel van de BRO is dat de gegevens allemaal volgens vaste standaarden geregistreerd worden. Bovendien is het aanleveren van gegevens aan de Basisregistratie Ondergrond wettelijk verplicht voor bronhouders. De gebruiker krijgt daarmee consistente en complete gegevens uit de BRO het wordt ook makkelijker om nieuwe gegevens te vergelijken met gegevens uit het verleden.

Wat merkt u van deze verandering?

Alle gegevens die van de DINO-database overgaan naar de BRO en de gegevens die nieuw in de BRO komen, zijn – net als nu – te bekijken via DINOloket. Wat dat betreft verandert er niet zo veel. Bij DINOloket kunt u zowel gegevens uit de DINO-database als de LV BRO bekijken en aanvragen. Levert u nu grondwatergegevens aan naar DINO? Dan verandert er wel wat.

Aanleveren van grondwaterstanden voortaan bij BRO

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om grondwaterstandsgegevens aan te leveren bij DINO, omdat die vanaf dat moment aangeleverd moeten worden bij de BRO. Ook organisaties zoals waterbedrijven en Natuurmonumenten gaan vanaf 2021 hun grondwaterstanden in de BRO registreren. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, stopt daarom vanaf 1 januari 2021 met het innemen van die gegevens voor DINO. Dat geldt zowel voor de BRO-plichtige grondwaterstandsgegevens als het kleine aandeel van niet-BRO-plichtige grondwaterstandsgegevens. Organisaties die momenteel actief gegevens aanleveren bij TNO GDN ontvangen hierover een brief.

Migratie grondwaterstanden in samenwerking met bronhouder

Bent u bronhouder van grondwatergegevens in DINO? Dan ontvangt u binnenkort bericht over de migratie van uw gegevens. Daarbij is het goed om te weten dat het BRO-programma u bij de migratie van DINO-gegevens kan ondersteunen. Speciaal hiervoor is de Taskforce Migratie opgezet. Bronhouders kunnen ervoor kiezen om de migratie vanuit TNO GDN te laten verlopen of onder eigen regie met een data- en softwareleverancier naar keuze. De komende weken wordt al gestart.

Voor meer informatie en eventuele ondersteuning voor de transitie kunt u contact opnemen met de BRO servicedesk: support@broservicedesk.nl.