Storing DINOloket (update)

Gebruikers van DINOloket moeten rekening houden met tijdelijke verstoringen. De storingen leveren vooral hinder op bij het laden van de kaartviewers en het opvragen van ondergrondgegevens. Het oplossen van de verstoringen heeft onze volle aandacht en prioriteit. Wil je daarom een verstoring direct melden via support@geologischedienst.nl? Dan kunnen we het loket via een herstart weer beschikbaar stellen.

Afgelopen weken zijn er meerdere keren storingen geweest op DINOloket. Het laden van de kaartviewers is een aantal keer buiten gebruik geweest. Daardoor was het niet mogelijk om data in te zien of te bestellen. Met name in de weekenden hebben gebruikers hiervan hinder ondervonden.

We werken aan een oplossing

Het team dat het loket in beheer heeft werkt momenteel aan een oplossing. Er is een fout in de code ontdekt die mogelijk een deel van de hinder veroorzaakt. Daarnaast speelt er een capaciteitsprobleem bij het opvragen van ondergrondgegevens. De oplossing hiervan heeft eveneens onze prioriteit, maar zal meer oplostijd vergen. Onze excuses voor het ongemak.

Zodra we meer informatie hebben zullen we dit op deze plaats communiceren.

Update 6 juni 2023: het loket lijkt stabieler. Het team dat het loket in beheer heeft, heeft onder meer de geheugencapaciteit uitgebreid. Momenteel lijkt het loket stabieler te zijn.