Resultaten gebruikersonderzoek

15 januari 2015
Resultaten gebruikersonderzoek

Het gebruikersonderzoek DINOloket van afgelopen najaar heeft 61 reacties opgeleverd. De resultaten hebben wij voor u samengevat:
• Nagenoeg alle gebruikers zijn beroepsmatige gebruikers;
• DINOloket wordt voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten/projecten en onderzoek;
• In de vrije opmerkingen van gebruikers is de wens om te zoeken op identificatienummer het vaakst geuit;
• Helpteksten, toelichting en begrippen worden door een derde van de gebruikers niet gebruikt;
• De snelheid van DINOloket wordt overwegend als goed ervaren;
• Verbetering van de weergave van informatie in pdf-formaat is wenselijk.
Wij zijn blij met de verkregen feedback en nemen deze mee bij het maken van plannen rond de verdere ontwikkeling van DINOloket. Wilt u reageren op het gebruikersonderzoek, neem dan contact met ons op.