Ontwikkelingen achter de schermen: nieuwe datarepository voor de Geologische Dienst van Nederland (GDNR)

Via DINOloket kunt u gegevens van de Nederlandse ondergrond raadplegen. Deze gegevens komen uit zowel de DINO-database als de Basisregistratie Ondergrond. Achter de schermen wordt gewerkt aan de geavanceerde opvolger van de DINO-database: de GDNR ofwel de nieuwe datarepository voor de Geologische Dienst Nederland. Al zult u als gebruiker van DINOloket hier nu weinig van merken, we willen u hier graag kort iets over vertellen.

Een paar jaar geleden is de wet BRO officieel in werking getreden, de Basisregistratie Ondergrond. De DINO-database van de Geologische Dienst Nederland heeft hiervoor aan de basis gestaan. DINO is al jaren een waardevolle bron van informatie voor vele aspecten van de ondergrond. Een belangrijk verschil met de BRO is het wettelijke aspect.

Met de komst van de Basisregistratie Ondergrond gaan, zoals bekend veel gegevens over van de DINO-database naar de BRO. Niet alles zal echter geborgd worden in de BRO. Sommige historische of niet authentieke DINO-gegevens hebben hergebruikswaarde, maar passen niet in de nieuwe BRO-standaarden. Om ook deze informatie te borgen wordt de nieuwe GDNR ontwikkeld: de Geologische Dienst Nederland Repository. De GDNR zal net als de DINO database beheerd worden door de Geologische Dienst Nederland. Uiteraard zorgt de Geologische Dienst Nederland dat die gegevens goed ontsloten worden via het huidige DINOloket. De gegevens blijven dus altijd beschikbaar.

Als u zelf beschikt over archiefgegevens die niet voldoen aan de BRO-standaard, maar wel hergebruikswaarde hebben, biedt de GDNR wellicht een oplossing om ook deze gegevens op te slaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grondwatermonitoringputten van vóór 2018, zie hiervoor de handreiking.
Dus, wilt u archiefgegevens met hergebruikwaarde blijvend benutten? Neem dan contact op de met Servicedesk van de GDN: mail naar info@dinoloket.nl of bel 088 – 86 64 300.