Nieuwe release REGIS II beschikbaar

14 augustus 2017
Nieuwe release REGIS II beschikbaar

Vanaf vandaag is versie 2.2 van het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS II) op DINOloket beschikbaar gekomen. Met de nieuwste versie van REGIS II is een betere voorspelling te doen van de hydrogeologische opbouw en doorlatendheid van de ondergrond. Dit is onder meer waardevol voor organisaties die betrokken zijn bij het waterbeheer, zoals waterschappen en provincies, maar ook voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en onderzoeks- en adviesbureaus.

REGIS is een van de veelgebruikte modellen van de Geologische Dienst Nederland. Het model geeft een beeld van de opbouw en doorlatendheid van de ondergrond van het vasteland van Nederland. Sinds de vorige release van REGIS II in 2008 is in 2013 een nieuwere versie van het Digitaal Geologisch Model (DGM) uitgekomen; het model waarop REGIS II is gebaseerd. Nu onder meer deze update in de nieuwe release van REGIS II is verwerkt, geeft REGIS II een betere voorspelling van de opbouw en eigenschappen van de ondergrond. Met name de informatie over de verbreiding, diepteligging en dikte van de hydrogeologische lagen is in versie 2.2 van REGIS II sterk verbeterd.

De belangrijkste veranderingen:

  • Het onderliggende geologische model is geactualiseerd (DGM v2.2).
  • Er is een aantal nieuwe hydrogeologische eenheden toegevoegd en de codering van eenheden is verbeterd.
  • De resultaten van actuele studies zijn verwerkt in het model, zoals in de Roerdalslenk (H3O-project) en in Noord-Nederland (keileemkaart).
  • De modellering van slechtdoorlatende hydrogeologische eenheden is verbeterd; waar dat geologisch gezien plausibel is, wiggen deze lagen nu naar de randen van de verbreiding uit.
  • Het karteergebied van diverse eenheden is uitgebreid.
  • Daarnaast is de functionaliteit van DINOloket verbeterd: zo is in de visualisaties bijvoorbeeld een duidelijker kleuronderscheid aangebracht tussen verschillende zandige hydrogeologische eenheden.

 

Speciaal voor professionele gebruikers

 

Op DINOloket vindt u een document met een overzicht van de codering van hydrogeologische eenheden van beide versies van REGIS II. Daarmee is het makkelijker om de nieuwe data te interpreteren.
Wilt u data van de nieuwste en de oudere versie graag vergelijken? Dat kan. Stuurt u dan een e-mail met uw verzoek naar info@dinoloket.nl. Onze Servicedesk mailt u de gewenste data, zodat u die in uw eigen systeem kunt vergelijken.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg de nieuwe release van REGIS II en de bijbehorende documentatie op DINOloket. Verder staan we na de zomer uitgebreid stil bij de nieuwe release van REGIS II.