Nieuwe release DINOloket beschikbaar

08 april 2013
Nieuwe release DINOloket

Goede informatie over onze ondergrond wordt steeds belangrijker. Daarom werkt de Geologische Dienst Nederland - TNO de komende tijd toe naar een volledig nieuwe versie van het DINOloket, waarop meer bodem- en ondergrondgegevens gemakkelijker te vinden zijn. Op 8 april is de nieuwe release van het DINOloket opgeleverd. Hiermee is weer een stap gezet in de modernisering en het vergroten van het gebruiksgemak van het loket.

De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd, staan hieronder samengevat:

  • Het aantal stappen om objecten aan te vragen is teruggebracht van vijf naar drie. U kunt nu sneller gegevens zoeken en bekijken, selecteren en aanvragen.
  • De indeling van de gegevenstypen is afgestemd op de indeling die in de BRO gehanteerd gaat worden. Hiermee is het DINOloket goed voorbereid op de komst van de BRO.
  • Om de kaart meer ruimte te geven is het menu waarmee naar een locatie gezoomd kan worden verplaatst naar de zoomfunctie.

Zie voor een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen de release notes.

In de volgende release worden de modellen opgenomen in dit nieuwe DINOloket. Tot die tijd kunt u voor de DGM-, REGIS- en GeoTOP-modellen en voor bijvoorbeeld het maken van dwarsdoorsnedes terecht op het oude DINOloket.