Nieuw mailadres voor DINOloket: support@geologischedienst.nl

De organisatie achter DINOloket is de Geologische Dienst Nederland. Als Servicedesk bieden wij een brede support voor de hele Geologische Dienst. Om deze reden hebben wij dan ook  gekozen voor een nieuw mailadres: support@geologischedienst.nl

Dit nieuwe mailadres vervangt info@dinoloket.nl en is op de site van DINOloket reeds aangepast. Berichten naar het oude mailadres worden de komende tijd automatisch doorgestuurd naar het nieuwe mailadres. Na verloop van tijd komt het oude mailadres te vervallen; wij raden u dan ook aan het nieuwe mailadres direct in uw contactlijst te zetten. U voorkomt daarmee dat de mails per ongeluk naar het oude mailadres gestuurd worden.